Mikrozdozownik MBF

 

mbfW skład podajnika mikro-wsadowego MBF zaprojektowanego do ciągłego dozowania objętościowego materiałów pylistych i ziarnistych wchodzą: wzmocniony korpus z polimeru technicznego SNIT wzmocniony płytami stalowymi (opcjonalnie korpus w całości ze stali nierdzewnej), zainstalowane poziomo mieszadło obrotowe, spirala podajnika pod mieszadłem, rura dozująca obejmująca wystającą spiralę dozownika, jeden moduł napędowy dla mieszadła i jeden dla spirali dozownika. Optymalny kształt korpusu został osiągnięty w drodze testów przepływu produktu i naprężeń materiału. Kształt mieszadła i podajnika, a także materiały zostały również poddane testom w celu wyboru odpowiedniego kompozytu stali i polimeru technicznego SINT. Podajniki serii MBF dostarczane są na życzenie w wersje do stosowania w przemyśle spożywczym z certyfikatem FDA.

Dozowniki mikro serii MBF stosowane dla dozowania produktów proszkowych i granulatów szczególnie nadają się do transportu materiałów słabo przepływających z tendencjami do tworzenia zatorów, włącznie z produktami przywierającymi.

Zasilane przez lej do opróżniania worków, stacje rozładunku big-bagów lub inne urządzenie dozujące, mieszadło pomaga wymusić prawidłowy przepływ materiału, redukując jednocześnie formowanie się zbryleń i zatorów. Przy wyborze typu śruby podajnika decydujące znaczenie ma granulacja produktu. Przykładowo materiały miałkie ciężkie wymagają zastosowania ślimaków stożkowych z piórami o obniżonym nachyleniu, podczas gdy dla lżejszych materiałów sypkich należy stosować ślimaki cylindryczne o standardowym nachyleniu. Materiały słabo przepływające, przywierające i tworzące zatory są jednorodnie podawane przez wał mieszający do strefy dozowania, którego kształt zależy od właściwości dozowanego produktu. W zależności od wymogów klienta, dozowniki mikro-porcjowe MBF mogą być dostarczane z alternatywnymi spiralami dozującymi i urządzeniami mieszającymi oraz z różnymi akcesoriami. Dozowniki mikro-porcjowe MBF są z powodzeniem stosowane w następujących dziedzinach przemysłu: spożywczym, budownictwie, chemicznym, sektorze pakowania, technologiach ochrony środowiska.

POWRÓT DO OFERTY FIRMY

Met-Tech
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Met -Tech Piotr Skutela
 • ul. Górnicza 13, 43-173 Łaziska Górne
 • 601 995 718 , 32 216 60 23

Oferujemy

 • Zbiorniki technologiczne
 • Silosy
 • Dozowniki celkowe
 • Podajniki ślimakowe
 • Transport mechaniczny i pneumatyczny materiałów sypkich
 • Projektowanie, wykonanie, dostawa i montaż kompletnych linii technologicznych
 • Urządzenia w wykonaniu ATEX
 • Badania NDT w zakresie spawalnictwa
 • LOKALIZACJA